Arduino Dersleri #22 “Sensör Nedir?”

Bu Eğitimimizde Sensörlerin çalışma mantığını ve açıklamalarını yaptık.

Arduino Dersleri #21 “Potansiyometre Devresi MBLOCK Kodu”

Bu Dersimizde Potansiyometreden aldığımız değeri görmek için Mblock blok tabanlı kodlama platformunda kodladık ve aldığımız değeri gördük.