Arduino Dersleri #21 “Potansiyometre Devresi MBLOCK Kodu”

Bu Dersimizde Potansiyometreden aldığımız değeri görmek için Mblock blok tabanlı kodlama platformunda kodladık ve aldığımız değeri gördük.

Arduino Dersleri #16 “Buzzer Devresi Oluşturma”

Bu dersimizde Buzzer Devresini Fritzing Üzerinde oluşturduk.